contra-indicaties

Helaas zijn er voor m.n. sportmassage, enkele contra-indicaties o.a:
-koorts / ontstekingen
-trombose /longembolie

voorzichtigheid (dus overleg) is geboden o.a. bij:
-reuma
-diabetes
-kanker
-recent trauma / operatie

Om deze redenen vraag ik u, voor de behandeling, enige medische achtergrondinformatie.
Neem bij twijfel of vragen contact met mij op. tel: 06 – 4260 2720